ساخت سیستم تونل باد آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی یک سیستم  اصطلاح تونل باد در آزمایشگاه تهویه میتواند بسیار مفید واقع گردد تا به کمک آن بتوان به صورت عملی تمامی پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم تهویه موضعی را مشاهده کرد و اندازه گیری پارامترهای مربوط به سیستم تهویه موضعی شامل فشار سرعت، فشار استاتیک و غیره را بصورت عملی انجام داد. از آنجاییکه استفاده از سیستم تهویه صنعتی در صنعت یکی از اصولی ترین و اصلی ترین روشهای کنترلی است،لذا فراگرفتن این امر در محیط دانشکده و یادگیری آن برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای امری ضروری است. با طراحی و ساخت سیستم تهویه موضعی ( تونل باد) در آزمایشگاه تهویه دانشکده بهداشت این امکان برای دانشجویان و حتی کارشناسان فراهم می‌گردد که بتوانند با اصول طراحی سیستمهای تهویه، اندازه گیری پارامترهای موثر و متغیرهای موثر بر کیفیت و فعالیت سیستم تهویه از جمله فشار سرعت، فشار استاتیک، فشار کل، سرعت در دهانه هود، سرعت در کانال، فشار استاتیک فن، دور در دقیقه فن و غیره آشنا گردند و آموزش ببینند.
با توجه به استاندارد ها طراحی و ساخت سیستم تهویه انجام شد که در مقایسه با سیستم تهویه که چندین سال قبل با هزینه زیادی انجام شده بهتر و دقیق تر می‌باشد. اگر ساخت آن به شرکتهای طراحی سپرده میشد با هزینه پنج برابری پرداخت میشد  .

مطالب مرتبط