دسته: مقالات

مقایسه اثر روش درمانی تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی( NHFV) و نازال CPAP در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی نوزادان

تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی در نوزادان مبتلا به زجر تنفسی باعث کاهش خونریزی مغزی می‌گردد با توجه به نیاز نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی نوزادان به حمایت تنفسی و...

بررسی مقایسه دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر پارامتر های تنفسی و پارامترهای گازهای خون شریانی در بیماران بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی

وسیله تبادل کننده گرما و رطوبت در مقایسه با وسیله مرطوب کننده گرمایی اثرات منفی بر مولفه های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی دارد. مرطوب نمودن راه هوایی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با...

ساخت سیستم تونل باد آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی یک سیستم  اصطلاح تونل باد در آزمایشگاه تهویه میتواند بسیار مفید واقع گردد تا به کمک آن بتوان به صورت عملی تمامی پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم تهویه موضعی را مشاهده کرد و...

بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه و فشار داخل شکم در بیماران تحت تهویه مکانیکی

زمینه و هدف: عوامل زیادی بر فشار کاف لوله تراشه تاثیرگذار میباشد. بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه به دلایل مختلف نیازمند تغییر وضعیت هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تغییر...